Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM

Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM điều chỉnh danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện kèm theo Quyết định 0088/QĐ-BTM đo Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ TM cấm thực hiện,HHDV hạn chế KD, KD có điều kiện điều chỉnh QĐ 0088/QĐ-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1108/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1108/2000/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2000 ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHI TIẾT HÀNG HOÁ CẤM LƯU THÔNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẤM THỰC HIỆN; HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0088/QĐ-BTM NGÀY 18/1/2000

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 95/CP ngày 4/12/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 23/2000/NĐ-CP ngày 13/7/2000 về việc điều chỉnh đưa cây Thảo quả ra ngoài nhóm IIA của Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992 và Công văn số 2575/BNN-KL ngày 31/7/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lưu thông, tiêu thụ Thảo quả.
Căn cứ Công văn của Bộ Y tế số 5582/YT-QLD ngày 31/7/2000 về việc đề nghị điều chỉnh Danh mục hoá chất cấm kinh doanh tại Quyết định 0088/QĐ-BTM.
Căn cứ Công văn của Văn phòng Chính phủ 5126/VPCP-KTTH ngày 8/11/1999 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh một số điểm của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 0088/QĐ-BTM ngày 18/01/2000 như sau:

1. Đưa Thảo quả ra khỏi Nhóm II Mục IV của Danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, thành mặt hàng được tự do lưu thông.

2. Chuyển toàn bộ "Bảng IV - Bao gồm các tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma tuý" thuộc Mục II Phần thứ nhất "Danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện" sang khoản III "Hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại" thuộc Mục I Phần thứ ba "hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Lê Danh Vĩnh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1108/2000/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1108/2000/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2000
Ngày hiệu lực23/08/2000
Ngày công báo15/10/2000
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1108/2000/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ TM cấm thực hiện,HHDV hạn chế KD, KD có điều kiện điều chỉnh QĐ 0088/QĐ-BTM


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ TM cấm thực hiện,HHDV hạn chế KD, KD có điều kiện điều chỉnh QĐ 0088/QĐ-BTM
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1108/2000/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýLê Danh Vĩnh
     Ngày ban hành08/08/2000
     Ngày hiệu lực23/08/2000
     Ngày công báo15/10/2000
     Số công báoSố 38
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ TM cấm thực hiện,HHDV hạn chế KD, KD có điều kiện điều chỉnh QĐ 0088/QĐ-BTM

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ TM cấm thực hiện,HHDV hạn chế KD, KD có điều kiện điều chỉnh QĐ 0088/QĐ-BTM

         • 08/08/2000

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/10/2000

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2000

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực