Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014 và Tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB 2013 thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI TAY NGHỀ CẤP BỘ NĂM 2014 VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số 140/QĐ-TCDN ngày 4/5/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề ban hành Quy chế Tổ chức thi tay nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo.

I. BAN CHỈ ĐẠO

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Các Phó Trưởng Ban:

- Ông Nguyễn Hồng Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

- Ông Nguyễn Thành Vân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

3. Các ủy viên:

- Bà Phạm Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính;

- Ông Tạ Trung Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

- Ông Dương Đức Phương, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện và Thủy lợi;

- Ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp;

- Ông Trần Đăng Bổng, Hiệu trưởng Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;

- Ông Nguyễn Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện Phú Thọ;

- Ông Nguyễn Trung Tiến, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ;

- Ông Lại Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản;

- Ông Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng Việt Xô;

- Ông Đỗ Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới;

- Ông Lưu Đình Hướng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình;

- Ông Đồng Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện Hà Nội;

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

- Ông Nguyễn Cảng Chính, Phó Hiệu trưởng Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;

- Ông Nguyễn Văn Lân, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ;

- Bà Đào Thị Hương Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ;

- Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng phòng Thi đua-Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ông Hoàng Ngọc Thịnh, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ;

II. TỔ THƯ KÝ

1. Ông Hoàng Ngọc Thịnh, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Trọng Hội, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

3. Bà Trần Thị Anh Thư, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

4. Ông Trương Văn Tâm, Trưởng phòng, Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

5. Ông Nguyễn Quang Chung, Phó Trưởng phòng, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ các quy định hiện hành để xây dựng kế hoạch, nội quy Hội thi; thành lập các Hội đồng thi, các Tiểu ban giúp việc Hội đồng thi; chỉ đạo các trường đăng cai dự toán kinh phí Hội thi trình Bộ phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội thi; chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Hội thị; phê duyệt đề thi, kết quả thi; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tài trợ Hội thi, tuyển chọn thí sinh đạt thành tích xuất sắc dự Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2014; đề nghị Bộ trưởng xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hội thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, các ông, bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Dạy nghề;
- Công đoàn NN&PTNTVN;
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1108/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1108/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1108/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB 2013 thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB 2013 thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1108/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB 2013 thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1108/QĐ-BNN-TCCB 2013 thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ 2014

            • 16/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực