Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1109/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn 1


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1109/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG GIAI ĐOẠN I THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ KHU CÔNG NGHIỆP NAM THĂNG LONG ĐI ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4, HUYỆN TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm;
Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 11/02/2009 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định đấu thầu số 204/BC-KH&ĐT ngày 05/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông Công chính Hà Nội.

2. Giá trúng thầu: 1.510,0 triệu đồng (Một tỷ năm trăm mười triệu đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp (khảo sát: trọn gói và TKBVTC: Theo tỷ lệ phần trăm).

4. Thời gian thực hiện: 30 ngày

Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm: Thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu; triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND T.phố (để báo cáo);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- VPUB: PVP Phạm Chí Công, GT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2009
Ngày hiệu lực09/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1109/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1109/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1109/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành09/03/2009
        Ngày hiệu lực09/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1109/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn 1

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1109/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn 1

            • 09/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực