Quyết định 111/2001/QĐ-UB

Quyết định 111/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 111/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân   ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 3742/TCVG-CS ngày 17 tháng 10 năm 2001 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 105/TCCQ ngày 30 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 80) gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

1. Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban ;

2. Bà Huỳnh Thị Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực ;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban ;

4. Ông Phạm Đức Phong, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, Ủy viên thường trực ;

5. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Ủy viên thường trực ;

6. Ông Trần Quốc Tế, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Ủy viên ;

7. Ông An Dũng, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Ủy viên ;

8. Ông Nguyễn Hữu Tín, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên ;

9. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Ủy viên ;

10. Ông Võ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên.

Điều 2.- Ban chỉ đạo 80 có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định của Nhà nước.

Điều 3.- Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo 80 gồm các chuyên viên có trình độ chuyên môn của Bộ Tài chính và các sở-ngành thành phố có liên quan. Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên do Trưởng Ban chỉ đạo quy định và do lãnh đạo Sở Tài chánh-Vật giá làm Tổ trưởng. Tổ chuyên viên làm việc tại Sở Tài chánh-Vật giá.

Thường trực Tổ chuyên viên gồm các Ông, Bà sau đây :

1. Tổ trưởng : Ông Trần Nam Trang, Phó Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chánh-Vật giá.

2. Tổ phó : Ông Lê Ngọc Khoa, Trưởng Phòng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

3. Tổ viên :

- Bà Trương Thụy Hiền, Phó Trưởng Phòng Quản lý công sản, Sở Tài chánh-Vật giá ;

- Ông Đặng Hồng Hải, Chuyên viên Phòng Quản lý công sản, Sở Tài chánh-Vật giá ;

- Ông Bùi Hoàng Hạnh, Chuyên viên Phòng Quản lý công sản, Sở Tài chánh-Vật giá ;

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý công sản, Sở Tài chánh-Vật giá ;

- Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Phòng Quản lý đất đai, Sở Địa chính-Nhà đất ;

- Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Phó Trưởng Phòng Quản lý đất đai, Sở Địa chính-Nhà đất ;

- Ông Trần Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng ;

- Ông Trần Quế Trung, Phó Trưởng Phòng Địa bàn 1, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng ;

- Ông Trần Thì, Trưởng Phòng xây dựng hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư ;

- Ông Trần Bá Khanh, Phó Trưởng phòng giao thông, Chi Cục Tài chính doanh nghiệp ;

- Bà Khổng Kim Mai, Phó Trưởng Phòng Thương mại dịch vụ, Chi Cục Tài chính doanh nghiệp ;

- Bà Phạm Hồng Liên, Phó Trưởng Phòng Hành chánh tổng hợp, Chi Cục Tài chính doanh nghiệp ;

- Ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Trưởng Ban xây dựng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính ;

- Ông Bùi Đình Châu, Phó Trưởng Ban xây dựng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính ;

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính ;

- Ông Dương Bá Đức, chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Đức Hòa, chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính ;

- Ông Nguyễn Nhật Quang, chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo 80 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các sở-ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- Ban Tổ chức Chính quyền TP (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT, Tổ ĐT,TM
- Lưu (TM)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2001
Ngày hiệu lực12/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 111/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành12/11/2001
        Ngày hiệu lực12/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 111/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

            • 12/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực