Quyết định 111/2006/QĐ-UBND

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 231/QĐ-UB năm 1991 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường và vận dụng tạm thời chính sách, chế độ đối với cán bộ phường do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 111/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chính quyền cấp phường vận dụng tạm thời chính sách, chế độ cán bộ bãi bỏ 231/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNHSỐ 231/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1991 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã - phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 335/TTr-SNV ngày 19 tháng 6 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường và vận dụng tạm thời chính sách, chế độ đối với cán bộ phường.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt thành phố 
- Các Đoàn thể thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, NC
-  Tổ VX, PC, NC, Công Báo thành phố  
- Lưu : VT. (VX-Nh) MH.
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo15/08/2006
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 111/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chính quyền cấp phường vận dụng tạm thời chính sách, chế độ cán bộ bãi bỏ 231/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chính quyền cấp phường vận dụng tạm thời chính sách, chế độ cán bộ bãi bỏ 231/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành21/07/2006
        Ngày hiệu lực01/08/2006
        Ngày công báo15/08/2006
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 111/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chính quyền cấp phường vận dụng tạm thời chính sách, chế độ cán bộ bãi bỏ 231/QĐ-UB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chính quyền cấp phường vận dụng tạm thời chính sách, chế độ cán bộ bãi bỏ 231/QĐ-UB

            • 21/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực