Quyết định 111/2008/QĐ-TTg

Quyết định 111/2008/QĐ-TTg về Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 111/2008/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng Bộ, ngành đã được thay thế bởi Quyết định 15/2014/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Bộ ngành và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 111/2008/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng Bộ, ngành


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 111/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ, NGÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành).

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thực hiện chế độ báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2008
Ngày hiệu lực20/09/2008
Ngày công báo05/09/2008
Số công báoTừ số 491 đến số 492
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 111/2008/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng Bộ, ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/2008/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng Bộ, ngành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/08/2008
        Ngày hiệu lực20/09/2008
        Ngày công báo05/09/2008
        Số công báoTừ số 491 đến số 492
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 111/2008/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng Bộ, ngành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/2008/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng Bộ, ngành