Quyết định 111-NH/QĐ

Quyết định 111-NH/QĐ năm 1987 ban hành thể lệ phát hành và sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ của Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 111-NH/QĐ thể lệ phát hành sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-NH/QĐ

Hà Nội , ngày 19 tháng 11 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHIẾU ĐỒNG VIỆT NAM GỐC NGOẠI TỆ

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Chỉ thị số 291-CT ngày 10-10-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường và thực hiện những biện pháp quản lý đồng bộ đối với việc sử dụng, chi tiêu ngoại tệ của các cơ quan và người nước ngoài tại nước ta.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ phát hành và sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ.

Điều 2. Thể lệ này được thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 1987.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngoại tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài vụ, Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Hoàng

(Đã Ký)

 

THỂ LỆ

PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHIẾU ĐỒNG VIỆT NAM GỐC NGOẠI TỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 111-NH/QĐ ngày 19-11-1987 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Điều 1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được phép phát hành phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ làm phương tiện chi trả thay thế tiền mặt ngoại tệ và đồng Việt Nam cho người nước ngoài dùng mua hàng hoá và chi trả dịch vụ tại những nơi được quy định ở điều 4 của Thể lệ này.

Một đồng phiếu có giá trị bằng một đồng Việt Nam. Phiếu đồng Việt Nam được lưu hành không quy định thời hạn hiệu lực.

Điều 2. Phiếu đồng Việt Nam phát hành gồm hai loại sau đây:

a) Phiếu đồng Việt Nam loại A có nguồn gốc từ ngoại tệ tự do chuyển đổi, gọi là phiếu đồng A.

b) Phiếu đồng Việt Nam loại B có nguồn gốc từ ngoại tệ thanh toán phí mậu dịch với các nước xã hội chủ nghĩa, gọi là phiếu đồng B.

Phiếu đồng A và phiếu đồng B dùng cho người nước ngoài vào Việt Nam có ngoại tệ hợp pháp thuộc các đối tượng như khách vãng lai, người nước ngoài thường trú mà không có tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Phiếu đồng A và phiếu đồng B gồm có các loại sau:

- Năm ngàn đồng (5.000 đồng)

- Một ngàn đồng (1.000 đồng)

- Năm trăm đồng (500 đồng)

- Hai trăm đồng (200 đồng)

- Một trăm đồng (100 đồng)

- Năm mươi đồng (50 đồng)

- Hai mươi đồng (20 đồng)

- Mười đồng (10 đồng)

Điều 4. Phiếu đồng Việt Nam được dùng làm phương tiện chi trả hàng hoá, dịch vụ cho các tổ chức kinh doanh của Việt Nam phục vụ người nước ngoài.

Người có phiếu có thể đổi phiếu lấy tiền mặt Việt Nam tại các cơ sở Ngân hàng Ngoại thương và Phòng ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh để chi tiêu trên thị trường nội địa theo nhu cầu.

Điều 5. Phiếu đồng A được phát hành từ ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc từ tài khoản của các xí nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với các nước ngoài xã hội chủ nghĩa theo tỷ giá chính thức hiện hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Phiếu đồng B được phát hành từ tài khoản đồng B hoặc từ tài khoản của các xí nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, hoặc từ ngoại tệ các nước xã hội chủ nghĩa được chuyển đổi theo tỷ giá ký kết hiện hành.

Các đoàn khách quốc tế của Đảng và Nhà nước do ta đài thọ sẽ cấp phiếu đồng B.

Riêng tiền mặt đồng Việt Nam do cán bộ, chuyên gia, công dân các nước xã hội chủ nghĩa nhập cảnh theo Hiệp định trao đổi tiền mặt giữa hai nước để đáp ứng chi tiêu khi mới đến Việt Nam có thể đổi lấy phiếu đồng B sử dụng.

Điều 6. Việc phát hành phiếu đồng Việt Nam sẽ được tiến hành tại các cơ sở của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và các Phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam uỷ nhiệm.

Điều 7. Số phiếu đồng Việt Nam sử dụng không hết, người có phiếu được quyền thoái hối tại các cơ sở của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh.

Điều 8. Phiếu đồng Việt Nam có giá trị như tiền mặt Việt Nam. Người sử dụng phiếu cũng như các tổ chức kinh doanh thu nhận phiếu phải bảo quản phiếu như tiền.

Nghiêm cấm việc buôn bán phiếu đồng Việt Nam.

Điều 9. Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Thể lệ này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111-NH/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111-NH/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/1987
Ngày hiệu lực01/12/1987
Ngày công báo20/12/1987
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111-NH/QĐ

Lược đồ Quyết định 111-NH/QĐ thể lệ phát hành sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111-NH/QĐ thể lệ phát hành sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111-NH/QĐ
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýLê Hoàng
        Ngày ban hành19/11/1987
        Ngày hiệu lực01/12/1987
        Ngày công báo20/12/1987
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 111-NH/QĐ thể lệ phát hành sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 111-NH/QĐ thể lệ phát hành sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ

            • 19/11/1987

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/1987

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/1987

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực