Quyết định 1112/QĐ-TTg

Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng đã được thay thế bởi Quyết định 2371/QĐ-TTg năm 2014 thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng (sau đây gọi tắt là thuốc lá) nhập lậu bị tịch thu. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 8 năm 2012 đến hết năm 2013. Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá được để lại 100% phục vụ công tác của các lực lượng chống buôn lậu.

Điều 2. Hoạt động tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu phải thực hiện qua cửa khẩu quốc tế; không tái xuất bằng đường bộ và không tái xuất sang các nước có chung đường biên giới. Trường hợp quá cảnh qua các nước có chung đường biên giới thực hiện theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa đã ký với các nước.

Điều 3. Giao Bộ Công Thương

1. Chỉ định doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và hướng dẫn thủ tục tái xuất trong tháng 8 năm 2012.

2. Theo dõi doanh nghiệp đã được chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và dừng hoạt động tái xuất khi doanh nghiệp thực hiện trái các quy định tại Quyết định này.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, theo dõi thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu phát hiện kịp thời xử lý theo quy định pháp luật các sai phạm và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá đối với việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Giao Bộ Tài chính

1. Trong tháng 8 năm 2012 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu để phục vụ công tác của các lực lượng chống buôn lậu. Trong thời gian chưa có hướng dẫn, số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Hướng dẫn các Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chống buôn lậu tại địa phương xác định giá bán thuốc lá nhập lậu tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất; quản lý việc sử dụng số tiền thu được theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu ở địa phương kiểm tra, tổ chức thực hiện việc thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, PL, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KNTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1112/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1112/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2012
Ngày hiệu lực21/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1112/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1112/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành21/08/2012
        Ngày hiệu lực21/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng