Quyết định 1113/QĐ-TTg

Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1113/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 9250/KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2002 về việc xin phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học ở Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm các thành viên sau :

1. Trưởng Ban : Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó trưởng Ban : Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan sau :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Tài chính.

- Bộ Xây dựng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Văn phòng Chính phủ.

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

4. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình : Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học ở Trung ương có nhiệm vụ :

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học ở Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia KhiêmĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1113/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1113/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2002
Ngày hiệu lực22/11/2002
Ngày công báo15/12/2002
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1113/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1113/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành22/11/2002
        Ngày hiệu lực22/11/2002
        Ngày công báo15/12/2002
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1113/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học

            • 22/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực