Quyết định 1115/QĐ-TTg

Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1115/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin dự trữ cho địa phương thiệt hại do bão số 3


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HOÁ CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ THIỆT HẠI DO CON BÃO SỐ 3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5953/BNN-TY ngày 06 tháng 8 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 10054/BTC-TCDT ngày 20 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền vắc xin, hóa chất sát trùng từ nguồn hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để phòng chống dịch bệnh động vật do ảnh hưởng cơn bão số 3, cụ thể:

- Tỉnh Yên Bái: 5.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine; 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine và 50.000 liều vắc xin LMLM type O.

- Tỉnh Hòa Bình: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 50.000 liều vắc xin LMLM type O; 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 100.000 liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò.

- Tỉnh Phú Thọ: 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; 59.000 liều vắc xin LMLM type O; 31.000 liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò và 72.500 liều vắc xin Dịch tả lợn.

- Tỉnh Quảng Ninh: 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Ninh Bình: 10.000 liều vắc xin LMLM type O; 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 10 tấn hóa chất Chlorine 65% min và 5.000 lít hóa chất Han - Iodine.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 50.000 liều vắc xin LMLM type O; 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 40 tấn hóa chất Chlorine 65% min và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời số vắc xin, hoá chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1115/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1115/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2018
Ngày hiệu lực05/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1115/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1115/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin dự trữ cho địa phương thiệt hại do bão số 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1115/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin dự trữ cho địa phương thiệt hại do bão số 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1115/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành05/09/2018
        Ngày hiệu lực05/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1115/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin dự trữ cho địa phương thiệt hại do bão số 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1115/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin dự trữ cho địa phương thiệt hại do bão số 3

            • 05/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực