Quyết định 1118/QĐĐC-UBND

Quyết định 1118/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định 592/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc ngân sách trung ương năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1118/QĐĐC-UBND đính chính 592/QĐ-UBND chỉ tiêu Chương trình Quốc gia năm 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1118/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 592/QĐ-UBND NGÀY 10/3/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2014

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 640/SKHĐT-VX ngày 28/3/2014 về việc đính chính một số sai sót trong Quyết định số 592/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh như sau:

1. Tiêu đề phụ lục của quyết định:

Nội dung đã ghi: “KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ”

Nay sửa lại là: “KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ”.

2. Nội dung phụ lục của quyết định:

a) Tại Phần III. Chương trình mục tiêu Quốc gia y tế, Mục 3. Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

- Nội dung đã ghi:

“Tổng số: 261 triệu đồng.

Sự nghiệp: 261 triệu đồng”.

- Nay sửa lại là:

“Tổng số: 216 triệu đồng.

Sự nghiệp: 216 triệu đồng”.

b) Tại Phần X. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mục B. Đổi mới các hình thức sản xuất.

- Nội dung đã ghi: “Đơn vị chủ đầu tư Trung tâm khuyến nông tỉnh Đồng Nai”.

- Nay sửa lại là: “Đơn vị chủ đầu tư Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thành Trí

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1118/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1118/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1118/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 1118/QĐĐC-UBND đính chính 592/QĐ-UBND chỉ tiêu Chương trình Quốc gia năm 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1118/QĐĐC-UBND đính chính 592/QĐ-UBND chỉ tiêu Chương trình Quốc gia năm 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1118/QĐĐC-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1118/QĐĐC-UBND đính chính 592/QĐ-UBND chỉ tiêu Chương trình Quốc gia năm 2014 Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1118/QĐĐC-UBND đính chính 592/QĐ-UBND chỉ tiêu Chương trình Quốc gia năm 2014 Đồng Nai

              • 21/04/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/04/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực