Quyết định 1119/QĐ-TTg

Quyết định 1119/QĐ-TTg về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1119/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ cho Ủy ban ứng phó sự cố


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 379/UBQG ngày 20 tháng 7 năm 2018, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5583/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính tại văn bản số 9837/BTC-TCDT ngày 15 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đtrang bị cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó sự c, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Xuồng cao tốc các loại: 105 bộ, trong đó: 25 bộ xuồng DT3; 30 bộ xuồng DT2 và 50 bộ xuồng DT1.

- Nhà bạt các loại: 1.500 bộ, trong đó: 500 bộ loại 60 m2; 1.000 bộ 24,75m2.

- Phao cứu sinh các loại: 351.500 chiếc, trong đó: 200.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 150.000 chiếc phao áo cứu sinh và 1.500 chiếc phao bè cứu sinh.

- Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng): 150 bộ.

- Máy phát điện loại 30 KVA: 30 bộ.

- Thiết bị khoan cắt: 30 bộ.

2. Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; phân bổ trang thiết bị cho các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, TH,TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1119/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1119/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực07/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1119/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1119/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ cho Ủy ban ứng phó sự cố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1119/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ cho Ủy ban ứng phó sự cố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1119/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành07/09/2018
        Ngày hiệu lực07/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1119/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ cho Ủy ban ứng phó sự cố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1119/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ cho Ủy ban ứng phó sự cố

            • 07/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực