Quyết định 1119/QĐ-UBND

Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1119/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Xoài II Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI II, XÃ TIẾN THÀNH, THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 514/TTr-SXD ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Cụ thể các nội dung điều chỉnh như sau:

1. Hủy bỏ đoạn đường ký hiệu N4 (đoạn từ đường N1 đến đường N3), lộ giới 22,5m (mặt cắt 2-2). Trong đó lòng đường rộng 10,5 m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, chuyển thành đất nhà máy, xí nghiệp.

2. Diện tích các khu chức năng trong khu công nghiệp Đồng Xoài II sau khi điều chỉnh được thay đổi như sau:

- Đất hành chính, dịch vụ và quản lý: 2,4484 ha (chiếm 2,89%).

- Đất nhà máy, kho tàng: 47,6534 ha (chiếm 56,26%).

- Đất cây xanh: 8,8229 ha (chiếm 10,41%).

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 1,0756 ha (chiếm 1,23%).

- Đất giao thông: 19,7863 ha (chiếm 23,4%).

- Đất xây dựng nhà ở xã hội: 4,9216 ha (chiếm 5,81%).

Tổng cộng: 84,7082 ha.

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 và Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, Phó Chủ tịch;
- Như điều 3;
- LĐVP, P. KTN;
- Lưu: VT. Đ. Hòa.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1119/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1119/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực27/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1119/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1119/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Xoài II Bình Phước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1119/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Xoài II Bình Phước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1119/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
     Người kýNguyễn Văn Lợi
     Ngày ban hành27/06/2013
     Ngày hiệu lực27/06/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1119/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Xoài II Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1119/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Xoài II Bình Phước