Quyết định 112/2001/QĐ-UB

Quyết định 112/2001/QĐ-UB quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 112/2001/QĐ-UB tiền ăn học viên bắt buộc chữa bệnh Trung tâm 5 6 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 112/2001/QĐ-UB tiền ăn học viên bắt buộc chữa bệnh Trung tâm 5 6 Lâm Đồng


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2001/QĐ-UB

ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC VIÊN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM 05, 06 TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 746/LĐTBXH ngày 16/9/2001 về việc đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng là 120.000 đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)/người/tháng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm.

Điều 2: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài chính Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội, giám đốc Trung Tâm 05 06 tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2001
Ngày hiệu lực31/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 112/2001/QĐ-UB tiền ăn học viên bắt buộc chữa bệnh Trung tâm 5 6 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 112/2001/QĐ-UB tiền ăn học viên bắt buộc chữa bệnh Trung tâm 5 6 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu112/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Định
        Ngày ban hành31/10/2001
        Ngày hiệu lực31/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 112/2001/QĐ-UB tiền ăn học viên bắt buộc chữa bệnh Trung tâm 5 6 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/2001/QĐ-UB tiền ăn học viên bắt buộc chữa bệnh Trung tâm 5 6 Lâm Đồng