Quyết định 112/2006/QĐ-UBND

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1852/QĐ-UB-NC năm 1993 quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 112/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân xã bãi bỏ 1852/QĐ-UB-NC


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1852/QĐ-UB-NC NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1993 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã - phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 335/TTr-SNV ngày 19 tháng 6 năm 2006
;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 1852/QĐ-UB-NC ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, NC
-  Tổ VX, PC, NC, Công Báo thành phố 
- Lưu : VT. (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo15/08/2006
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 112/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân xã bãi bỏ 1852/QĐ-UB-NC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 112/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân xã bãi bỏ 1852/QĐ-UB-NC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu112/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành21/07/2006
       Ngày hiệu lực01/08/2006
       Ngày công báo15/08/2006
       Số công báoSố 23
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 112/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân xã bãi bỏ 1852/QĐ-UB-NC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân xã bãi bỏ 1852/QĐ-UB-NC

           • 21/07/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực