Quyết định 112/2007/QĐ-UBND

Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố đã được thay thế bởi Quyết định 43/2001/QĐ-UBND chức danh mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 112/2007/QĐ-UBND

 Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CHI HỘI TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố bằng 50% mức lương tối thiểu.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2008.

Điều 3.

1/ Giao Giám đốc Sở Tài chính phân bổ dự toán ngân sách cho cấp huyện để thực hiện chế độ đúng quy định.

2/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực10/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu112/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực10/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố