Quyết định 112/QĐ-QLD

Quyết định 112/QĐ-QLD năm 2013 về rút số đăng ký của thuốc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc do Cục quản lý dựợc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 112/QĐ-QLD năm 2013 rút số đăng ký của thuốc


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 112/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ kết luận của Hội Đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế ngày 01/02/2013 đã được Bộ Y tế phê duyệt về việc rút số đăng ký đối với các thuốc đường uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc dẫn xuất của Artemisinin để ngăn chặn tình trạng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký của tất cả các thuốc đường uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc dẫn xuất của Artemisinin ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Các Công ty XNK Dược phẩm;
- Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Viện Sốt rét ký sinh trùng TW;
- Website Cục QLD; Tạp chí Dược & Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, PC-HN, ĐKT (12).

CỤC TRƯỞNG




Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

THUỐC CÓ CHỨA HOẠT CHẤT ARTEMISININ HOẶC DẪN XUẤT CỦA ARTEMISININ ĐƠN CHẤT DẠNG UỐNG CÓ SỐ ĐĂNG KÝ CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 19/04/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-QLD ngày 20 tháng 5 năm 2013)

TT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế, quy cách đóng gói

Số đăng ký

Ngày cấp

Công ty đăng ký và sản xuất

1

Artesunat-50mg

Artesunat

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén

VD-5781-08

30/5/2008

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

2

Arinate

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 12 viên nén

VD-13100-10

25/10/2010

Công ty cổ phần TRAPHACO

3

Artesunat

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 12 viên nén

VD-13103-10

25/10/2010

Công ty cổ phần TRAPHACO

4

Artesunat

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 12 viên nén

VD-11771-10

16/06/2010

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

5

Artesunat

Artesunat 50mg

Hộp 10 vỉ x 12 viên nén

VD-13186-10

25/10/2010

Xí nghiệp dược phẩm 120-Công ty Dược và TTBYT Quân đội.

6

Artesunat 50mg

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ x 12 viên; hộp 5 vỉ x 12 viên; hộp 10 vỉ x 12 viên; hộp 50 vỉ x 12 viên nén bao phim

VD-8376-09

09/03/2009

Công ty cổ phần dược Nam Hà

7

Artesunat 50mg

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén, hộp 10 vỉ x 12 viên nén, lọ 1000 viên nén

VD-12945-10

25/10/2010

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

8

Crisunate

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén trần

VD-10899-10

15/04/2010

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

9

Artesiane

Artemether 300mg

Hộp 1 lọ x 38g thuốc bột

VD-13102-10

25/10/2010

Công ty cổ phần TRAPHACO-

10

Artemisinin

Artemisinin 250mg

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén

VD-13101-10

25/10/2010

Công ty cổ phần TRAPHACO-

11

Artesunat

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 12 viên nén

VD-11771-10

16/06/2010

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

12

Artesunat 50mg

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén

VD-10618-10

24/02/2010

Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar

13

Artesunat 160mg/80ml

Artesunat 160mg/80ml

Hộp 1 chai 15g bột pha hỗn dịch uống

VD-10619-10

24/02/2010

Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar

14

Bimosunat

Artesunat 50mg

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén

VD-16448-12

12/1/2012

Xí nghiệp dược phẩm 120-Công ty Dược và TTBYT Quân đội.

15

Artesunat 50mg

Artesunat 50mg

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 12 viên nén

VD-9282-09

16/06/2010

Công ty cổ phần dược Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 112/QĐ-QLD năm 2013 rút số đăng ký của thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 112/QĐ-QLD năm 2013 rút số đăng ký của thuốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu112/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 112/QĐ-QLD năm 2013 rút số đăng ký của thuốc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/QĐ-QLD năm 2013 rút số đăng ký của thuốc

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực