Quyết định 1120/QĐ-UBND

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1120/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp Gia Lai 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018 (có danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch (qua Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp).

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Thanh tra tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh (phổ biến nội dung kế hoạch);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (công khai);
- Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh, Sở KHĐT, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1120/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp Gia Lai 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1120/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp Gia Lai 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1120/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1120/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp Gia Lai 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1120/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp Gia Lai 2018

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực