Quyết định 1121/QĐ-NHNN

Quyết định 1121/QĐ-NHNN năm 2020 về đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1121/QĐ-NHNN 2020 đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 52/2018/TT-NHNN NGÀY 31/12/2018 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

1. Điểm đ Khoản 1 Điều 8, chỉ tiêu tại số thứ tự 2.5 Bảng ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng tại Điều 14, chỉ tiêu tại số thứ tự 2.5 Bảng trọng số của từng chỉ tiêu định lượng tại Điều 15:

Đính chính cụm từ “Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay” thành cụm từ “Tỷ lệ dư nợ cho vay quỹ tín dụng nhân dân thành viên so với tổng dư nợ cho vay”.

2. Điều 14:

Tại số thứ tự 2.5 Bảng ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng, đính chính cụm từ “Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng” thành “Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm”.

3. Tại Điều 16 Thông tư 52 đã in:

“3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa hoặc không thuộc đối tượng…”

Nay sửa thành: “4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa hoặc không thuộc đối tượng…”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

TUQ. THỐNG ĐỐC
Q. CHÁNH THANH TRA,

GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Nguyễn Văn Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1121/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1121/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2020
Ngày hiệu lực22/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(06/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1121/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1121/QĐ-NHNN 2020 đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1121/QĐ-NHNN 2020 đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1121/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
       Người kýNguyễn Văn Du
       Ngày ban hành22/06/2020
       Ngày hiệu lực22/06/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (06/07/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1121/QĐ-NHNN 2020 đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1121/QĐ-NHNN 2020 đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng

           • 22/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực