Quyết định 1124/QĐ-BGTVT

Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc chuyển đường tỉnh 613 (km2+900-km11+252) thành tuyến quốc lộ 14E (kéo dài) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1124/QĐ-BGTVT chuyển đường tỉnh 613 km2+900-km11+252 thành tuyến quốc lộ 14E kéo dài


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1124/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐƯỜNG TỈNH 613 (KM2+900-KM11+252) THÀNH TUYẾN QUỐC LỘ 14E (KÉO DÀI)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ công văn số 860/TTg-KTTH ngày 05/02/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình, tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ công văn số 1189/UBND-KTN ngày 10/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung đoạn tuyến nối dài QL14E (từ QL1A đến đường ven biển) vào hệ thống quốc lộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đường tỉnh (ĐT) 613, đoạn Km2+900 - Km11+252 thành tuyến Quốc lộ 14E (kéo dài) và giao đoạn đường này cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý khai thác. Tuyến QL14E (kéo dài) từ Ngã ba Tây Cốc (Km0+000/QL14E tương ứng Km972+200/QL1) đi trùng QL1 (2.5 Km) gặp ĐT613 tại Km2+900 (tương ứng với Km969+782/QL1) đi tiếp theo ĐT613 hiện tại và kết thúc tại Km11+252/ĐT613 (giao với đường ven biển).

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để tổ chức bàn giao quản lý và các vấn đề có liên quan để không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến và công tác quản lý được thực hiện liên tục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Quảng Nam;
- Cục ĐBVN (10 bản);
- Lưu: VT, KCHT.

BỘ TRƯỞNG




Hồ Nghĩa Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1124/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1124/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1124/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1124/QĐ-BGTVT chuyển đường tỉnh 613 km2+900-km11+252 thành tuyến quốc lộ 14E kéo dài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1124/QĐ-BGTVT chuyển đường tỉnh 613 km2+900-km11+252 thành tuyến quốc lộ 14E kéo dài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1124/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1124/QĐ-BGTVT chuyển đường tỉnh 613 km2+900-km11+252 thành tuyến quốc lộ 14E kéo dài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1124/QĐ-BGTVT chuyển đường tỉnh 613 km2+900-km11+252 thành tuyến quốc lộ 14E kéo dài

            • 29/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực