Quyết định 1124/QĐ-TTg

Quyết định 1124/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1124/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử


THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ LÃNH ĐẠO TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Ủy ban), gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban;

2. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban;

3. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, y viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban;

4. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, y viên;

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, y viên;

6. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, y viên;

7. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y viên;

8. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, y viên;

9. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, y viên;

10. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, y viên;

11. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, y viên;

12. Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, y viên;

13. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, phụ trách Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, y viên;

14. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, y viên;

15. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, y viên;

16. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT, y viên.

Điều 2. Phê duyệt Danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, gồm:

1. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

3. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung, thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo T Công tác giúp việc.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, thành lập các nhóm thuộc Tổ Công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 và Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ủy ban và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1 và Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (3b).Trung.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1124/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1124/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2018
Ngày hiệu lực08/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(12/09/2018)

Download Văn bản pháp luật 1124/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1124/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1124/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1124/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/09/2018
        Ngày hiệu lực08/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/09/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1124/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1124/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử

           • 08/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực