Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV năm 2013 đính chính Quyết định 242/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính trong Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV 2013 đính chính 242/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-BNN-BVTV NGÀY 05/5/2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÔNG TƯ SỐ 59/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 09/01/2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính trong Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính đã công bố

Tên đính chính

1.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

2.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

3.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

4.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NN & PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1126/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1126/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1126/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV 2013 đính chính 242/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV 2013 đính chính 242/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1126/QĐ-BNN-BVTV
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người ký***
       Ngày ban hành20/05/2013
       Ngày hiệu lực20/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV 2013 đính chính 242/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1126/QĐ-BNN-BVTV 2013 đính chính 242/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính

           • 20/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực