Quyết định 1128/QĐ-UBND

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2014 về điều chuyển nhiệm vụ, thẩm quyền định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1128/QĐ-UBND 2014 điều chuyển nhiệm vụ thẩm quyền định giá đất Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TỪ SỞ TÀI CHÍNH SANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1137/SNV ngày 04/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển nhiệm vụ, thẩm quyền định giá đất cụ thể và các hồ sơ, tài liệu có liên quan về công tác định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận theo đúng quy định của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận, phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất cụ thể.

Thời gian hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận chậm nhất ngày 30/8/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CPVP, KTTH, NNTN, CB - TH;
- Lưu: VT, NCnvhuy435.

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1128/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1128/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1128/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1128/QĐ-UBND 2014 điều chuyển nhiệm vụ thẩm quyền định giá đất Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1128/QĐ-UBND 2014 điều chuyển nhiệm vụ thẩm quyền định giá đất Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1128/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1128/QĐ-UBND 2014 điều chuyển nhiệm vụ thẩm quyền định giá đất Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1128/QĐ-UBND 2014 điều chuyển nhiệm vụ thẩm quyền định giá đất Quảng Ngãi

            • 13/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực