Quyết định 113/2006/QĐ-UBND

Quyết định 113/2006/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng hệ thống Thư điện tử trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 113/2006/QĐ-UBND sử dụng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND Quy chế sử dụng hệ thống Thư điện tử Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2006/QĐ-UBND sử dụng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2006/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 05 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG THƯ TÍN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 03/6/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001 - 2005;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 540/TTr-VPUBND ngày 04 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc sử dụng thư tín điện tử của UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2006
Ngày hiệu lực15/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 113/2006/QĐ-UBND sử dụng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 113/2006/QĐ-UBND sử dụng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu113/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành05/12/2006
        Ngày hiệu lực15/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 113/2006/QĐ-UBND sử dụng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2006/QĐ-UBND sử dụng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bình Phước