Quyết định 113/2007/QĐ-UBND

Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố tỉnh Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 113/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Liên bộ Công an - Lao động Thương binh & Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố, cụ thể như sau:

1/ Về số lượng chức danh:

a/ Mỗi phường, thị trấn thành lập 01 Ban Bảo vệ dân phố, gồm: Trưởng ban, 01 phó trưởng ban và các ủy viên.

Uỷ viên Ban Bảo vệ dân phố là tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố ở cụm dân cư.

b/ Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của cảng sát khu vực) được thành lập một Tổ Bảo vệ dân phố, cụ thể:

 + Đối với địa bàn bình thường bố trí 3 tổ viên.

 + Đối với địa bàn phức tạp bố trí từ 4 đến 5 tổ viên.

 + Đối với địa bàn rất phức tạp bố trí từ 6 đến 7 tổ viên.

Mỗi Tổ Bảo vệ dân phố bầu 01 Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố. Đối với Tổ Bảo vệ dân phố có từ 5 tổ viên trở lên (kể cả Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố) được bầu thêm 1 Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố giúp việc Tổ trưởng.

2/ Về mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố bằng 75% mức lương tối thiểu;

- Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố bằng 65% mức lương tối thiểu;

- Uỷ viên ban Bảo vệ dân phố (Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố) bằng 60% mức lương tối thiểu;

- Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố bằng 55% mức lương tối thiểu;

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố bằng 50% mức lương tối thiểu.         

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2008.

Điều 3.

1/ Giao Giám đốc Sở Tài chính phân bổ dự toán ngân sách cho cấp huyện để thực hiện chế độ đúng quy định.

2/ Giám đốc Công an tỉnh phân loại từng địa bàn để các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ bảo vệ dân phố.

3/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực10/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu113/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực10/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố tỉnh Gia Lai

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực