Quyết định 1133/QĐ-BCT

Quyết định 1133/QĐ-BCT năm 2017 công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1133/QĐ-BCT 2017 tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng Chương trình dán nhãn năng lượng


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4253/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm tủ mát, tủ lạnh và t đông;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm tủ lạnh.

(Danh mục tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục của Quyết định này).

Điều 2. Áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia trên trong dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm tủ lạnh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.

Điều 3. Tổng cục Năng lượng tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, cho sản phẩm trên theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC SẢN PHẨM CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Số Tiêu chuẩn

Tên Tiêu chuẩn

1

TCVN 7828:2016

Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Hiệu suất năng lượng;

2

TCVN 7829:2016

Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng;

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1133/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1133/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1133/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1133/QĐ-BCT 2017 tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng Chương trình dán nhãn năng lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1133/QĐ-BCT 2017 tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng Chương trình dán nhãn năng lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1133/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực31/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1133/QĐ-BCT 2017 tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng Chương trình dán nhãn năng lượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1133/QĐ-BCT 2017 tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng Chương trình dán nhãn năng lượng

            • 31/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực