Quyết định 1133/QĐ-BHXH

Quyết định 1133/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1133/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hoá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc 03 lĩnh vực: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015, thay thế các thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực được công bố tại các Quyết định sau:

1. Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội);

2. Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014; Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013; Quyết định số 952/QĐ-BHXH ngày 17/9/2014 (thay thế các thủ tục thuộc lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội).

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Lưu: VT, PC (10).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1133 /QĐ-BHXH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện

1

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

X

X

2

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

X

X

3

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

X

X

4

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

X

X

5

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

X

 

6

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

X

 

7

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

X

 

8

Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)

X

 

9

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

X

 

10

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

X

 

11

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú

X

 

12

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg Quyết định số 613/QĐ-TTg

X

 

13

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

X

 

14

Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng

X

 

15

Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

X

 

16

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 

X

17

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

 

X

2. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện

1

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

2

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

3

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

4

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

3. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm xã hội huyện

1

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

X

2

Uỷ quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội

 

X

3

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

X

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1133/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1133/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1133/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1133/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1133/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế 2015
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1133/QĐ-BHXH
    Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
    Người kýĐỗ Văn Sinh
    Ngày ban hành16/10/2015
    Ngày hiệu lực01/10/2015
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1133/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế 2015

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1133/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế 2015