Quyết định 1137/QĐ-UBND

Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2009 Quy định đơn giá tiền công thuê lao động phổ thông phục vụ công tác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 1137/QĐ-UBND 2009 đơn giá thuê lao động phục vụ đo đạc bản đồ quản lý đất đai Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN CÔNG THUÊ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;.

Căn cứ Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 31/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất cung ứng sản phẩm công ích;

Theo đề nghị của Liên ngành: Lao Động - Thương binh và Xã hội và Tài chính tại Tờ trình Liên ngành số: 88/TTrLN-SLĐTB&XH-STC ngày 08/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá tiền công lao động phổ thông phục vụ công tác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

- Mức 1: 56.875 đồng/01 ngày công lao động (thời gian 01 ngày công lao động là 8 giờ), áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn có hệ số phụ cấp khu vực là 0,5.

- Mức 2: 62.075 đồng/01 ngày công lao động (thời gian 01 ngày công lao động là 8 giờ), áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn có hệ số phụ cấp khu vực là 0,7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực10/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1137/QĐ-UBND 2009 đơn giá thuê lao động phục vụ đo đạc bản đồ quản lý đất đai Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1137/QĐ-UBND 2009 đơn giá thuê lao động phục vụ đo đạc bản đồ quản lý đất đai Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1137/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýBùi Viết Bính
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực10/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1137/QĐ-UBND 2009 đơn giá thuê lao động phục vụ đo đạc bản đồ quản lý đất đai Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1137/QĐ-UBND 2009 đơn giá thuê lao động phục vụ đo đạc bản đồ quản lý đất đai Điện Biên

            • 10/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực