Quyết định 1138/QĐ-TTg

Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2018 về ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1138/QĐ-TTg 2018 ký Thông cáo chung Hợp tác về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ THÔNG CÁO CHUNG VỀ “HỢP TÁC QUỐC TẾ TỰ NGUYỆN CHỐNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯ NGHIỆP BỀN VỮNG” GIỮA VIỆT NAM VÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6959/TTr-BNN-HTQT ngày 05 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Thông cáo chung về Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê- xi-a.

Điều 2. y quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Thông cáo chung.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông cáo chung ngay sau khi Thông cáo chung này có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, TP, CA
, QP;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).NĐ 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1138/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1138/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2018
Ngày hiệu lực11/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(14/09/2018)

Download Văn bản pháp luật 1138/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1138/QĐ-TTg 2018 ký Thông cáo chung Hợp tác về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1138/QĐ-TTg 2018 ký Thông cáo chung Hợp tác về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1138/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/09/2018
        Ngày hiệu lực11/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (14/09/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1138/QĐ-TTg 2018 ký Thông cáo chung Hợp tác về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1138/QĐ-TTg 2018 ký Thông cáo chung Hợp tác về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp

            • 11/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực