Quyết định 114/2001/QĐ-UB

Quyết định 114/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 114/2001/QĐ-UB cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỮA BỆNH ĐỨC HẠNH TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000 ;
Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 ;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 4 khóa VI về nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tại công văn số 140/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 117/TCCQ ngày 09/11/2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao biên chế, kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đặt tại Xã Đức Hạnh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh có nhiệm vụ :

1- Tiếp nhận, chữa trị bệnh và phục hồi sức khỏe cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm từ 18 tuổi trở lên được quy định tại Điều 24 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995.

2- Thực hiện quy trình cai nghiện, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe kết hợp với giáo dục hành vi nhân cách, dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho người được đưa vào Trung tâm chữa bệnh theo đúng quy định của Nhà nước.

3- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ những người đã phục hồi sức khỏe tại Trung tâm hội nhập đời sống cộng đồng.

4- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, quỹ của Trung tâm đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh có 01 Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trong việc sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật.

Biên chế, quỹ lương của Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp và quỹ lương của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố và Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Bộ LĐTB&XH
- UBND tỉnh Bình Phước
- TT.TU, TTHĐND.TP
- TT.UBND.TP
- Viện KSND.TP
- UBND huyện Phước Long
- Công an TP (PC.13)  
- Ban TCCQ.TP (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX
- Tổ NC, VX
- Lưu (VX)

 

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu114/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2001
Ngày hiệu lực26/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 114/2001/QĐ-UB cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 114/2001/QĐ-UB cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu114/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành26/11/2001
        Ngày hiệu lực26/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 114/2001/QĐ-UB cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 114/2001/QĐ-UB cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

            • 26/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực