Quyết định 114/2004/QĐ-TTg

Quyết định 114/2004/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 114/2004/QĐ-TTg thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý sửa đổi 31/2000/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 110/2008/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống ma túy và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 114/2004/QĐ-TTg thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý sửa đổi 31/2000/QĐ-TTg


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2000/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 và khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"Điều 4

1. Quỹ phòng, chống ma tuý ở địa phương được sử dụng vào các nội dung sau đây:

a) Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý; mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.

b) Hỗ trợ cho thân nhân những người bị hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, xoá bỏ và thay cây có chất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý.

c) Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý.

d) Hỗ trợ các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý.

2. Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương được sử dụng để hỗ trợ những công việc đột xuất, cấp bách về phòng, chống ma tuý có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

"1. Số tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân xét xử, quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2000, được phân chia như sau:

a) Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án;

b) Trích 60% cho Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Toà án nhân dân xét xử vụ án;

c) Trích 10% cho Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: KTTH (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu114/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2004
Ngày hiệu lực20/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 114/2004/QĐ-TTg thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý sửa đổi 31/2000/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 114/2004/QĐ-TTg thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý sửa đổi 31/2000/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu114/2004/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành24/06/2004
     Ngày hiệu lực20/07/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2008
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 114/2004/QĐ-TTg thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý sửa đổi 31/2000/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 114/2004/QĐ-TTg thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý sửa đổi 31/2000/QĐ-TTg