Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT

Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT năm 1994 thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước


UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114-UB/TCCB-ĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG XÉT THẦU QUỐC GIA THUỘC UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 86-CP ngày 12-8-1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 183-TTg ngày 16-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét thầu Quốc gia;
Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để giúp Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng xét thầu Quốc gia các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1.1. Thẩm định hoặc tái thẩm định kết quả đấu thầu các dự án trên hạn ngạch sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước: tiếp nhận, phân phối và lưu trữ hồ sơ; tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị các phiên họp của Hội đồng xét thầu Quốc gia; tổng hợp kết quả thẩm định, lập báo cáo của Hội đồng xét thầu Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trong quá trình tổ chức thẩm định kết quả đấu thầu hoặc trực tiếp tổ chức đầu thầu, xét thầu các dự án đặc biệt khi có quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ; tham gia quá trình đấu thầu các dự án do các Bộ và địa phương tiến hành, giúp Hội đồng xét thầu Quốc gia mời chuyên gia để tư vấn về một số lĩnh vực nếu xét thấy cần thiết.

1.3. Tổ chức công tác xây dựng các thể chế về đấu thầu Quốc gia trên cơ sở phối hợp với các Bộ và ngành liên quan. Hướng dẫn các ngành và địa phương thực hiện các thể chế đấu thầu; theo dõi công tác đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền của các Bộ và địa phương theo quy định chung về phân cấp đấu thầu.

1.4. Quản lý kinh phí của Hội đồng xét thầu Quốc gia theo đúng quy định của Nhà nước. Giữ gìn bí mật Quốc gia liên quan đến quá trình đấu thầu và thẩm định kết quả đấu thầu.

1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực xét thầu do Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước giao.

Điều 2. Văn phòng xét thầu Quốc gia có Chánh Văn phòng (Vụ trưởng); 1-2 Phó Văn phòng (Vụ phó), biên chế 12 người và được tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 3. Chánh Văn phòng xét thầu Quốc gia có trách nhiệm soạn thảo quy chế làm việc cụ thể trình Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước xem xét quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Các đồng chí Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng xét thầu Quốc gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Quốc Sam

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114-UB/TCCB-ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu114-UB/TCCB-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/1994
Ngày hiệu lực01/10/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114-UB/TCCB-ĐT

Lược đồ Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu114-UB/TCCB-ĐT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Kế hoạch Nhà nước
        Người kýĐỗ Quốc Sam
        Ngày ban hành01/10/1994
        Ngày hiệu lực01/10/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

            • 01/10/1994

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/1994

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực