Quyết định 1140/2000/QĐ-UB

Quyết định 1140/2000/QĐ-UB về mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt và đỗ tương năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1140/2000/QĐ-UB mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt,đỗ tương năm 2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1140/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ THU MUA TỐI THIỂU MẶT HÀNG NGÔ HẠT VÀ ĐỖ TƯƠNG NĂM 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Nghị định số: 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;
Căn cứ Quyết định số: 500/2000/QĐ-UB ngày 15/5/2000 và Quyết định số: 748/QĐ-UB ngày 27/6/2000 của UBND tỉnh về việc giao và điều chỉnh kế hoạch trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm khu vực 3 năm 2000;
Căn cứ Quyết định số: 943/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của UBND tỉnh v/v phê duyệt phương án trợ giá trợ cước vận chuyển hàng chính sách miền núi năm 2000;
Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá Bắc Kạn tại Tờ trình số: 316/TTr-TCVG ngày 8/8/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá thu mua tối thiểu mặt hàng ngô hạt và đỗ tương tại các cụm xã thuộc khu vực 3 năm 2000 tỉnh Bắc Kạn, áp dụng kể từ ngày 01/6/2000 như sau:

- Ngô hạt: 1.400đ/1 kg.

- Đỗ tương: 3.500đ/1 kg.

Điều 2. Giao Sở Thương mại - Du lịch, Sở Tài chính - Vật giá và UBND các huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3(t/hiện).
- TT Tỉnh uỷ (B/cáo).
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Lưu: VT -PVPTH-TH-NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN


 


La Thị Thính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1140/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1140/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2000
Ngày hiệu lực21/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1140/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1140/2000/QĐ-UB mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt,đỗ tương năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1140/2000/QĐ-UB mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt,đỗ tương năm 2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1140/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLa Thị Thính
        Ngày ban hành11/08/2000
        Ngày hiệu lực21/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1140/2000/QĐ-UB mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt,đỗ tương năm 2000

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1140/2000/QĐ-UB mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt,đỗ tương năm 2000

              • 11/08/2000

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/08/2000

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực