Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11)

Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11) quy định về việc cấp hộ chiếu qua mạng máy tính của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11) cấp hộ chiếu qua mạng máy tính lực lượng quản lý xuất nhập cảnh


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1141/2007/QĐ-BCA(A11)

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU QUA MẠNG MÁY TÍNH CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc cấp hộ chiếu qua mạng máy tính của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục I, Tổng cục VI và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- TCI, TCII, TCV, TCVI, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: BCA (A11, V11, V19, A18).  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Thi Văn Tám  

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU QUA MẠNG MÁY TÍNH CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1141/2007/QĐ-BCA(A11) ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng đối với công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam trên cơ sở dữ liệu mạng máy tính giữa lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an tỉnh, thành) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Tổng cục An ninh – Bộ Công an (A18).

Điều 2. Việc cấp hộ chiếu trên cơ sở dữ liệu mạng máy tính của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (sau đây gọi tắt là mạng xuất nhập cảnh) là loại hình giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Công an, tuân thủ các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về cải cách hành chính và công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 3. Việc cấp hộ chiếu trên cơ sở dữ liệu mạng xuất nhập cảnh phải đảm bảo chính xác, an ninh, an toàn và lưu giữ đầy đủ để phục vụ công tác lâu dài.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Công an các tỉnh, thành tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của công dân có trách nhiệm nhập đầy đủ, chính xác dữ liệu nhân sự (theo mẫu quy định) vào máy tính, truyền dữ liệu những người đủ điều kiện cấp hộ chiếu về A18 và lưu giữ nguyên bản dữ liệu đã truyền.

Điều 5. A18 tiếp nhận, xử lý theo quy trình cấp hộ chiếu trên cơ sở dữ liệu nhân sự do Công an các tỉnh, thành gửi về qua mạng và ngược lại thông báo kết quả giải quyết về Công an tỉnh, thành để bổ sung vào hồ sơ, dữ liệu máy tính tại địa phương.

Điều 6. Công an các tỉnh, thành lưu giữ hồ sơ cấp hộ chiếu (bản gốc) và chuyển bản sao về A18 để lưu theo Chế độ hồ sơ quy định của Bộ.

Điều 7. Để đảm bảo an ninh, an toàn mạng máy tính, mọi tổ chức, công dân phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 894/2001/QĐ-BCA(E11) ngày 13/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy chế tổ chức xây dựng, khai thác và quản lý mạng thông tin máy tính ngành Công an.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

Điều 8. Tổng cục I chỉ đạo A18:

1. Ban hành Quy trình cấp hộ chiếu trên cơ sở dữ liệu mạng xuất nhập cảnh; quy định thống nhất cấu trúc dữ liệu nhân sự cấp hộ chiếu qua mạng xuất nhập cảnh.

2. Xây dựng Chương trình phần mềm ứng dụng để triển khai thống nhất trong toàn lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của mạng xuất nhập cảnh; phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục VI thực hiện công tác bảo trì hệ thống nhằm đảm bảo tính ổn định, chính xác, an ninh, an toàn mạng xuất nhập cảnh.

4. Tổ chức việc cấp phát hộ chiếu đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho nhân dân.

Điều 9. Tổng cục VI chủ trì phối hợp với Tổng cục I xây dựng, lắp đặt, bảo trì hệ thống đường truyền, phục vụ cho việc nhận dữ liệu qua mạng xuất nhập cảnh đảm bảo kịp thời, thông suốt, an ninh, an toàn.

Điều 10. Công an tỉnh, thành chịu trách nhiệm:

1. Triển khai thực hiện việc lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị kỹ thuật; bố trí cán bộ chuyên trách có đủ năng lực, trình độ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh theo quy định này.

2. Chỉ đạo đơn vị quản lý xuất nhập cảnh địa phương thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu, đảm bảo phục vụ cấp hộ chiếu qua mạng chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho nhân dân.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua A18) để nghiên cứu, chỉ đạo cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1141/2007/QĐ-BCA(A11)

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1141/2007/QĐ-BCA(A11)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2007
Ngày hiệu lực05/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1141/2007/QĐ-BCA(A11)

Lược đồ Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11) cấp hộ chiếu qua mạng máy tính lực lượng quản lý xuất nhập cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11) cấp hộ chiếu qua mạng máy tính lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1141/2007/QĐ-BCA(A11)
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýThi Văn Tám
        Ngày ban hành20/09/2007
        Ngày hiệu lực05/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11) cấp hộ chiếu qua mạng máy tính lực lượng quản lý xuất nhập cảnh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1141/2007/QĐ-BCA(A11) cấp hộ chiếu qua mạng máy tính lực lượng quản lý xuất nhập cảnh

             • 20/09/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực