Quyết định 1142/QĐ-TTg

Quyết định 1142/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1142/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN CHÍ DŨNG GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4541-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 8 năm 2008;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 178/TTr-BCSĐ ngày 04 tháng 6 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1855/TTr-BNV ngày 24 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Chí Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN; PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTTH, KTN, TTĐT, VPBCS (2);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1142/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1142/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1142/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1142/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1142/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1142/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1142/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1142/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

             • 22/08/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực