Quyết định 1144/QĐ-TTg

Quyết định 1144/QĐ-TTg năm 1998 về thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1144/QĐ-TTg thành lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1144/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 của Chính phủ và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 08 tháng 1997 của Chính phủ.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 1593/TT-UB ngày 07 tháng 09 năm 1998 và Tờ trình số 2021/CN-UB ngày 07 tháng 11 năm 1998, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8450 – BKH/VPTĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu công nghiệp Phú Bài được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Công ty Xây lắp tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải… nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Diện tích đất sử dụng: Giai đoạn I là 53,04 ha.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 77,3 tỷ đồng Việt .

7. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn liên kết, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Tiến độ đầu tư: Thời gian 7 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

9. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

Điều 3. Được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực  kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,  Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ngô Xuân Lộc

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1144/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1144/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/1998
Ngày hiệu lực22/12/1998
Ngày công báo31/01/1999
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1144/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1144/QĐ-TTg thành lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1144/QĐ-TTg thành lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1144/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNgô Xuân Lộc
        Ngày ban hành22/12/1998
        Ngày hiệu lực22/12/1998
        Ngày công báo31/01/1999
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1144/QĐ-TTg thành lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1144/QĐ-TTg thành lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

            • 22/12/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/1999

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực