Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 2 Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN năm 2004 ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng do Thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng sửa đổi 479/2004/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1146/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1146/2004/QĐ-NHNN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2004/QĐ-NHNN NGÀY 29/4/2004 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng, như sau:

"Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2005 và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998 của Thống đốc NHNN về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 522/2000/QĐ-NHNN2 ngày 20/12/2000 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 224/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001 của Thống đốc NHNN về việc huỷ bỏ Bảng cân đối tài chính TCTD ban hành theo Quyết định 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998

- Quyết định số 482/2001/QĐ-NHNN ngày 24/4/2001 của Thống đốc NHNN về sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 559/2002/QĐ-NHNN ngày 3/6/2002 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 69/2003/QĐ-NHNN ngày 22/1/2003 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các TCTD."

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Thị Liên

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1146/2004/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1146/2004/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2004
Ngày hiệu lực04/10/2004
Ngày công báo19/09/2004
Số công báoTừ số 26 đến số 27
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1146/2004/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng sửa đổi 479/2004/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng sửa đổi 479/2004/QĐ-NHNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1146/2004/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýVũ Thị Liên
     Ngày ban hành10/09/2004
     Ngày hiệu lực04/10/2004
     Ngày công báo19/09/2004
     Số công báoTừ số 26 đến số 27
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng sửa đổi 479/2004/QĐ-NHNN

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng sửa đổi 479/2004/QĐ-NHNN

         • 10/09/2004

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/09/2004

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/10/2004

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực