Quyết định 1146/QĐ-BXD

Quyết định 1146/QĐ-BXD năm 2012 về thiết kế điển hình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1146/QĐ-BXD năm 2012 thiết kế xây dựng điển hình


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại tờ trình số: 523/VKTQH ngày 15/10/2012 về việc trình ban hành dự án SNKT TKĐH,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 06 tập thiết kế điển hình

- Trường Mầm non - Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật,

- Trường Tiểu học - Khối phục vụ học tập,

- Trường Trung học cơ sở - Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn,

- Trường Trung học phổ thông - Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn,

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin cấp xã,

- Nhà ở Công vụ - Loại biệt thự.

Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu, thiết kế và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHCN&MT, KHTC, KTQH,
QLN, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1146/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1146/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1146/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1146/QĐ-BXD năm 2012 thiết kế xây dựng điển hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1146/QĐ-BXD năm 2012 thiết kế xây dựng điển hình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1146/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Đình Toàn
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1146/QĐ-BXD năm 2012 thiết kế xây dựng điển hình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1146/QĐ-BXD năm 2012 thiết kế xây dựng điển hình

            • 19/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực