Quyết định 1149/QĐ-TTg

Quyết định 1149/QĐ-TTg năm 2008 về việc tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1149/QĐ-TTg tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1149/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐT 268

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 68/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong dự toán ngân sách năm 2009 để thu hồi tạm ứng.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản tiền tạm ứng nêu trên theo đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
các Vụ: ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1149/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1149/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2008
Ngày hiệu lực26/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1149/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1149/QĐ-TTg tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1149/QĐ-TTg tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1149/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành26/08/2008
        Ngày hiệu lực26/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1149/QĐ-TTg tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1149/QĐ-TTg tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268

             • 26/08/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực