Quyết định 115/2001/QĐ-UB

Quyết định 115/2001/QĐ-UB về việc cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình trực thuộc Sở Y tế Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 115/2001/QĐ-UB cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình thuộc Sở Y tế Thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN BỆNH VIỆN MIỄN PHÍ AN BÌNH THÀNH BỆNH VIỆN AN BÌNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLB-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức của y tế địa phương;
Thực hiện Nghị quyết số 13/2001/NQ/HĐ ngày 12/7/2001 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2001;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Thành phố tại công văn số 2659/SYT-TCCB ngày 15/10/2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 116/TCCQ ngày 09/11/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình (được thành lập theo Quyết định số 247/QĐ-UB ngày 22/01/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Bệnh viện An Bình trực thuộc Sở Y tế thành phố, theo mô hình Bệnh viện có chế độ miễn phí, chế độ đối với người có thẻ BHYT và chế độ thu viện phí, trong đó có khoa bán công thu viện phí cho các đối tượng tự nguyện.

Bệnh viện An Bình là đơn vị sự nghiệp y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước thành phố.

Bệnh viện An Bình đặt tại số 146 đường An Bình, phường 7, quận 5.

Điều 2. Bệnh viện An Bình có nhiệm vụ :

1. Tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh cho bệnh nhân cấp cứu, nội trú, ngoại trú, có thu viện phí theo quy định; bệnh nhân có thẻ khám chữa bệnh miễn phí, bệnh nhân có thẻ BHYT; tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước ; tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa thành phố trưng cầu.

2. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế của Bệnh viện; đồng thời Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế bậc đại học và trung học.

3.Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ; Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, lựa chọn ưu tiên thích hợp trên địa bàn thành phố ; Kết hợp với các bệnh viện tuyến trên và các bệnh viên chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viên ;

4. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn ; Kết hợp với bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong địa bàn Tỉnh, Thành phố và các ngành.

5. Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế khám, chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật theo đúng quy định của Nhà nước.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản, vốn, quỹ của bệnh viện theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Bệnh viện An Bình do một Giám đốc phụ trách và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

- Biên chế của Bệnh viện được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế của Sở Y tế thành phố.

- Giám đốc Sở Y tế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện An Bình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên môn đúng tiêu chuẩn và tỷ lệ do Bộ Y tế quy định, xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện phù hợp với quy chế Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành (theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997), đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 247/QĐ-UB ngày 22/01/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Bệnh viện An Bình thành Bệnh viện miễn phí An Bình trực thuộc Sở Y tế thành phố 

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Bệnh viện An Bình có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Y tế (để b/c)  
- TT.TU, TTHĐND.TP
- UBND.TP
- Ban TTVHTU, VPTU
- Ban VHXH/HĐND.TP
- UBMTTQ/TP và các Đoàn thể
- Công an TP (PC.13)
- Ngân hàng NN.TP  
- Ban TCCQ.TP (2b)
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo
- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo
- Bảo hiểm Y tế TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- UBND các quận- huyện
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2001
Ngày hiệu lực27/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 115/2001/QĐ-UB cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình thuộc Sở Y tế Thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 115/2001/QĐ-UB cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình thuộc Sở Y tế Thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu115/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành27/11/2001
        Ngày hiệu lực27/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 115/2001/QĐ-UB cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình thuộc Sở Y tế Thành phố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/2001/QĐ-UB cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình thuộc Sở Y tế Thành phố

            • 27/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực