Quyết định 1150/QĐ-BYT

Quyết định 1150/QĐ-BYT năm 2008 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1150/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam


BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1150/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11/7/1989.
Căn cứ Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam
Xét biên bản họp Hội đồng xét duyệt doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làn thuốc của Bộ Y tế ngày 17/08/2007 và 24/10/2007;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam cho 05 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động cụ thể tại Việt Việt Nam của doanh nghiệp được ghi trong giấy phép.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 24 tháng kể từ ngày ra quyết định này có hiệu lực

Điều 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế , Cục trưởng Cục quản lý dược, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điếu 1 Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-BYT ngày 01/04/2008)

1- CCL Pharmaceuticals (Pvt) Limited - pakistan

Địa chỉ : 65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, lahore-54770, pakistan

Điện thoại : 92 42 514 0971                    Fax: 92 42 511 6421

2- Eli Lilly Asia, Inc.-USA

Địa chỉ : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, USA

Điện thoại : 1 317 276 2000                    Fax: 1 317 276 1294

3- Lloyd Laboratories Inc.-Philippines

Địa chỉ : 10th Lloyd Avenue, F.B.I.C, tikay, malolos, Bulacan, Philippines

Điện thoại : 63 44 794 0159                    Fax: 63 44 794 0499

4- Novartis AG - Switzerland

Địa chỉ : Litchstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, Switzerland

Điện thoại : 41 61 324 2822                    Fax: 41 61 324 3377

5- RPG Life Sciences Limited - india

Địa chỉ : 463, Ceat Mahal, Dr A B Road, Worli Mumbai 400025, India

Điện thoại : 91 22 24981650                    Fax: 91 22 24970127

Tổng cộng 5 Doanh nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1150/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1150/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1150/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1150/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1150/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1150/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýCao Minh Quang
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực01/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1150/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1150/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực