Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH năm 2014 phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH năm 2014 tỉnh thí điểm tín dụng theo 29/2014/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH 15 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ, NGƯỜI BÁN DÂM HOÀN LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2014/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg giai đoạn 2014-2016 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành có liên quan và 15 tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 15 tỉnh, thành phố có danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Như Điều 4;
- UBTWMTTQVN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công an, Y tế, NHNNVN, NHCSXH;
- UBND 15 tỉnh, thành phố thí điểm;
- Lưu VT, Cục PCTNXH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

DANH SÁCH

15 TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ, NGƯỜI BÁN DÂM HOÀN LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 29/2014/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2014)

1. Tỉnh Điện Biên

2. Tỉnh Sơn La

3. Tỉnh Lào Cai

4. Tỉnh Hòa Bình

5. Thành phố Hà Nội

6. Thành phố Hải Phòng

7. Tỉnh Thanh Hóa

8. Tỉnh Nghệ An

9. Thành phố Đà Nẵng

10. Tỉnh Quảng Nam

11. Tỉnh Đăk Lăk

12. Thành phố Hồ Chí Minh

13. Thành phố Cần Thơ

14. Tỉnh Hậu Giang

15. Tỉnh Bạc Liêu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1150/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1150/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2014
Ngày hiệu lực09/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1150/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH năm 2014 tỉnh thí điểm tín dụng theo 29/2014/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH năm 2014 tỉnh thí điểm tín dụng theo 29/2014/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1150/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành09/09/2014
        Ngày hiệu lực09/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH năm 2014 tỉnh thí điểm tín dụng theo 29/2014/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH năm 2014 tỉnh thí điểm tín dụng theo 29/2014/QĐ-TTg

            • 09/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực