Quyết định 1150/QĐ-UBND

Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2014 xếp mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phụ cấp đặc thù cán bộ công chức Ban Bảo vệ sức khỏe Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XẾP MỨC PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông báo số 2184-TB/TU ngày 28/11/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ phụ cấp đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tại Tờ trình số 478-TTr/BVSK ngày 26/12/2013 và Sở Nội vụ tại Công văn số 862/SNV-CCVC ngày 27/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được hưởng mức phụ cấp đặc thù như sau:

a) Mức phụ cấp 2,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức có học hàm, học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ Chuyên khoa II.

b) Mức phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức là bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm và tốt nghiệp đại học khác.

c) Ngoài các đối tượng quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều này, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh không được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định này.

2. Các đối tượng quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều này được hưởng mức phụ cấp nói trên kể từ ngày 01/01/2014; đồng thời, được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- BTCTU;
- Ban BVCSSKCB tỉnh;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Tài chính;
- LĐVP, P: NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD110-29/5).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2014
Ngày hiệu lực04/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phụ cấp đặc thù cán bộ công chức Ban Bảo vệ sức khỏe Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phụ cấp đặc thù cán bộ công chức Ban Bảo vệ sức khỏe Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1150/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành04/06/2014
        Ngày hiệu lực04/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phụ cấp đặc thù cán bộ công chức Ban Bảo vệ sức khỏe Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1150/QĐ-UBND 2014 phụ cấp đặc thù cán bộ công chức Ban Bảo vệ sức khỏe Bình Phước

            • 04/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực