Quyết định 1152/2000/QĐ-UB

Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan năm 2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1152/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH V/V GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN NĂM 2000 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND năm 1994 ;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch- Đầu tư tại tờ trình số 262/ TT-KH&ĐT ngày 8/8/2000 ;

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000, nguồn vốn đầu tư : Vay vốn tồn ngân ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương.

Điều 2. Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn cho các công trình trên trong năm 2001 để có nguồn hoàn trả ngân sách theo quy định

- Các chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước, sử dụng vốn xây dựng trụ sở làm việc theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 ( t/h)
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND &UBND tỉnh.
- Lưu VT-TH-CN-XDCB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN 
Phan Thế Ruệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1152/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1152/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2000
Ngày hiệu lực25/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1152/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan năm 2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1152/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhan Thế Ruệ
        Ngày ban hành15/08/2000
        Ngày hiệu lực25/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan năm 2000

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1152/2000/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan năm 2000

            • 15/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực