Quyết định 1153/QĐ-UBND

Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu cấu phần 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

Nội dung toàn văn Quyết định 1153/QĐ-UBND 2013 đấu thầu Dự án xây dựng công trình Phát triển du lịch Mê Kông Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU CẤU PHẦN 1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA TỈNH BẮC KẠN THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu cấu phần 1 dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 502/SKH&ĐT-KTĐN ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu cấu phần 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn như biểu chi tiết kèm theo.

* Lý do điều chỉnh:

1. Thay đổi về giá gói thầu theo Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết của Chủ đầu tư sau khi có thông báo giá thiết bị của Sở Tài chính;

2. Thay đổi về nguồn vốn: Đối ứng 10% thuế VAT;

3. Thay đổi thời gian lựa chọn nhà thầu: Đã được ADB chấp thuận chuyển thực hiện hoạt động mua sắm thiết bị cho Trung tâm thông tin và Giao lưu văn hóa từ kế hoạch 2012 sang kế hoạch 2013;

4. Thay đổi về hình thức hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo quy định tại Điều 49 Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do nay đã xác định rõ về số lượng, khối lượng mua sắm;

5. Thay đổi về thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh cho Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định 2276/QĐ-UBND ngày 07/12/2011.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1153/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1153/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2013
Ngày hiệu lực25/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1153/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1153/QĐ-UBND 2013 đấu thầu Dự án xây dựng công trình Phát triển du lịch Mê Kông Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1153/QĐ-UBND 2013 đấu thầu Dự án xây dựng công trình Phát triển du lịch Mê Kông Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1153/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành25/07/2013
        Ngày hiệu lực25/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1153/QĐ-UBND 2013 đấu thầu Dự án xây dựng công trình Phát triển du lịch Mê Kông Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1153/QĐ-UBND 2013 đấu thầu Dự án xây dựng công trình Phát triển du lịch Mê Kông Bắc Kạn

            • 25/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực