Quyết định 1154/QĐ-CHK

Quyết định 1154/QĐ-CHK năm 2014 về Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1154/QĐ-CHK 2014 Sổ tay trình tự thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1154/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Phòng Khoa học công nghệ và môi trường, Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính, Phòng an ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam; Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLC (L.Anh 12b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Huy Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1154/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1154/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1154/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 1154/QĐ-CHK 2014 Sổ tay trình tự thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1154/QĐ-CHK 2014 Sổ tay trình tự thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1154/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýVõ Huy Cường
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1154/QĐ-CHK 2014 Sổ tay trình tự thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1154/QĐ-CHK 2014 Sổ tay trình tự thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực