Quyết định 1154/QĐ-UBND

Quyết định 1154/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1154/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông mở rộng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Xét đề nghị của Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 150/TTr-DAMKBK ngày 15/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng như biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh cho Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 


BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1154/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đã phê duyệt tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013

Đề xuất điều chỉnh

Phuong pháp đấu thầu

Thời gian thực hiện

Số hiệu hoạt động

Tên hoạt động

Vốn đầu tư (ĐVT: USD)

Vốn đầu tư (ĐVT: VNĐ)

Số hiệu hoạt động

Tên hoạt động

Vốn đầu tư (ĐVT: USD)

Vốn đầu tư (ĐVT: VNĐ)

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng số

Vốn ADB

Vốn VN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2

15

16

17

18

19

20

 

 

C1BK.12.1

Kế hoạch giám sát

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

C1BK.9

Kế hoạch quảng bá và tiếp thị

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

 

 

C1BK.12.1

Thực hiện công tác thu thập dữ liệu, chuẩn bị báo cáo và sản xuất

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

C1BK.9.4

Mua thiết bị tra cứu thông tin du lịch

11.275

10.250

1.025

234.835.700

213.487.000

21.348.700

shopping

Từ tháng 7 đến tháng 12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do xin điều chỉnh:

- Hoạt động C1BK.12.1 - Thực hiện công tác thu thập dữ liệu, chuẩn bị báo cáo và sản xuất là hoạt động giám sát đánh giá tương tự như hoạt động C2.10.1 - Thu thập dữ liệu và lập, in ấn các báo cáo định kỳ hàng năm (cùng với PPMS).

Ban Thực hiện dự án đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện và chỉ sử dụng ngân sách của hoạt động C2.10.1.

- Ban Thực hiện dự án đề xuất mua thiết bị tra cứu thông tin du lịch để phục vụ khách du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể và để sử dụng tối đa nguồn ngân sách của dự án dành cho tỉnh Bắc Kạn.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1154/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1154/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2013
Ngày hiệu lực25/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1154/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1154/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông mở rộng Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1154/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông mở rộng Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1154/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýTriệu Đức Lân
       Ngày ban hành25/07/2013
       Ngày hiệu lực25/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1154/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông mở rộng Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1154/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông mở rộng Bắc Kạn

           • 25/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực