Quyết định 1157/QĐ-TTg

Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1157/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4143/BNN-KL ngày 21 tháng 10 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Trưởng ban gồm các đồng chí:

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thứ trưởng Bộ Công an.

- Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

3. Các Uỷ viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Uỷ ban Dân tộc.

- Đài Truyền hình Việt .

- Đài Tiếng nói Việt .

- Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cục trưởng Cục phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an.

- Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng.

Danh sách các Phó Trưởng ban, Uỷ viên Ban Chỉ đạo do các Bộ cử và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy tổ chức của Bộ phục vụ các hoạt động điều hành của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo ghi tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 
Nơi nhận : 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, co quan thuộc CP,  
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng, 
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Công báo,
- VPCP:  BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu:  NN,VT, QDD BCDD PCCCR

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1157/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1157/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2002
Ngày hiệu lực04/12/2002
Ngày công báo25/12/2002
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1157/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1157/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/12/2002
        Ngày hiệu lực04/12/2002
        Ngày công báo25/12/2002
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng

             • 04/12/2002

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/12/2002

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/12/2002

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực