Quyết định 1159/QĐ-BKHCN

Quyết định 1159/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin và Giống vi sinh vật thú y do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1159/QĐ-BKHCN 2017 Tiêu chuẩn quốc gia kiểm nghiệm vắc xin giống vi sinh vật


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1159/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 8685-14:2017

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 14: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi thể kính ở lợn

2.

TCVN 8685-15:2017

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 15: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do pasteurella multocida type D gây ra ở lợn

3.

TCVN 8685-16:2017

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 16: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm ở lợn

4.

TCVN 8685-17:2017

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 17: Vắc xin vô hoạt phòng bnh viêm màng phổi ở lợn

5.

TCVN 8685-18:2017

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 18: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh newcastle

6.

TCVN 8685-19:2017

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 19: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh gumboro

7.

TCVN 8683-15:2017

Giống vi sinh vật thú y - Phần 15: Quy trình giữ giống vi rút viêm gan vịt cường độc

8.

TCVN 8683-16:2017

Giống vi sinh vật thú y - Phần 16: Quy trình giữ giống vi rút gumboro nhược độc chủng 2512

9.

TCVN 8683-17:2017

Giống vi sinh vật thú y - Phần 17: Quy trình giữ giống vi  khuẩn bordetella bronchiseptica

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1159/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1159/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực12/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1159/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1159/QĐ-BKHCN 2017 Tiêu chuẩn quốc gia kiểm nghiệm vắc xin giống vi sinh vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1159/QĐ-BKHCN 2017 Tiêu chuẩn quốc gia kiểm nghiệm vắc xin giống vi sinh vật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1159/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành12/05/2017
        Ngày hiệu lực12/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1159/QĐ-BKHCN 2017 Tiêu chuẩn quốc gia kiểm nghiệm vắc xin giống vi sinh vật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1159/QĐ-BKHCN 2017 Tiêu chuẩn quốc gia kiểm nghiệm vắc xin giống vi sinh vật

            • 12/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực