Quyết định 116/2000/QĐ-UB

Quyết định 116/2000/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 116/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát,sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 41/2006/QĐ-UBND danh mục các khu vực cấm tuyệt đối; khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác bến bãi tập kết cát, sỏi, lòng sông tỉnh Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 116/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát,sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 116/2000/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI DANH MỤC CÁC KHU VỰC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;
Thực hiện Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg ngày 20/1/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông và nạo vét kết hợp tận thu cát sỏi lòng sông;
Thực hiện Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND ngày 26/4/2000 của HĐND tỉnh về việc quản lý khai thác đất đồi núi, đất để sản xuất gạch, ngói và các sản phẩm đất nung khác, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở công nghiệp - TTCN, Sở Nông nghiệp - PTNT và Đoạn quản lý đường bộ số 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" bao gồm:

Khu vực cấm tuyệt đối các hoạt động thăm dò, khai thác.

Khu vực dự kiến lập phương án quy hoạch thăm dò khai thác.

Khu vực khai thác hạn chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các đơn vị cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH BẮC NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Trung

 

DANH MỤC

CÁC KHU VỰC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHAI THÁCCÁT SỎI LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 116/2000/QĐ-UB ngày 16/11/2000 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

1- Khu vực cấm tuyệt đối các hoạt động thăm dò, khai thác:

2- Khu vực kiến lập phương án quy hoạch thăm dò, khai thác:

a- Tuyến sông Đuống:

Km 28ĐS, bên hữu luồng (Km 24 đê hữu) thuộc xã Đình Tổ - huyện Thuận Thành.

Km 30 - 31 ĐS, bên tả luồng (Km27 đê hữu) thuộc xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du.

Km 48 ĐS, bên hữu luồng (Km 42-43 đê tả) xã Giang Sơn - huyện Gia Bình.

Km 51 ĐS, bên tả luồng (Km 45-46 đê tả) xã Giang Sơn - huyện Gia Bình.

Km 53 ĐS, bên tả luồng (Km 49-50 đê tả) Cách Bi - huyện Quế Võ.

Km 58 ĐS, bên tả luồng (Km 50 đê hữu) xã Đào Viên - huyện Quế Võ.

Km 64 ĐS, bên tả luồng (Km 55 đê hữu) xã Cao Đức huyện Gia Bình.

b- Tuyến Sông Cầu:

Km 58 ĐS, bên hữu luồng (Km 38 đê hữu) thuộc xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.

Km 51 ĐS, bên tả luồng (Km 46 đê hữu) xã Tam Đa huyện Yên Phong.

Km 20 ĐS, bên tả luồng (Km 71 đê hữu) xã Nhân Hoà huyện Quế Võ.

3- Khu vực khai thác hạn chế: (Là những khu vực ngoài các khu vực nêu ở mục 1 và 2). Đây là những khu vực có lượng cát bồi lắng ít và có thể cho phép các cá nhân khai thác với khối lượng cát nhỏ phục vụ chủ yếu cho nhu cầu xây dựng của nhân dân địa phương sở tại.

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác nhỏ lẻ ở khu vực này phải làm việc với cơ quan chức năng để được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu116/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2000
Ngày hiệu lực16/11/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 116/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát,sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 116/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát,sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu116/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýVũ Đức Trung
        Ngày ban hành16/11/2000
        Ngày hiệu lực16/11/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 116/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát,sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát,sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh